ERIOLUKORRAS TEGUTSEMISE JUHISED

Nakkusohtlikelt (viirushaiguse tunnustega) patsientidelt viirusproovide (ninaneelukaabe) ja vereproovide võtmiseks on Viljandi haigla EMO parklas valge konteinerhaigla. Proovide võtmine tööpäevadel 8.30-12.00
Samas on ka EMO triaaž.

Soovitav on, et enne nakkustunnustega patsiendi suunamist haigla juurde oleks kahe päeva jooksul tehtud Covid-19 proov ja tulemus kajastuks saatedokumendis (näiteks Viljandi turuplatsil drive in meetodil tehtud proovi tulemus). Viljandimaal on hetkel võetud Covid-19 proove väga vähe, ent nakkusohtlikkuse vältimiseks on see ülioluline.

Et maksimaalselt vältida nakkuse kandumist haigla peahoonesse, on haigla peaukse ees viidad patsientide suunamiseks:
 
Nakkustunnustega patsiendil (palavik, köha, nohu, hingamisraskus, pea-, lihas- ja liigesvalu, maitsemeele muutus, külmavärinad) palume pöörduda otse konteinerhaiglasse, kus on võimalus anda vereproovi, vajadusel võetakse vastu ka kaasa võetud uriini- või väljaheite proovid.

Proovide tellimine ja võtmine toimub perearsti saatekirja alusel – elektrooniline tellimus (Medipost teenus).
Vajalik on patsiendi etteregistreerimine telefonil 5886 3313 (E-R 8-16), et hajutada patsiente ja vältida nakkuse võimalikku levitamist.
Palume kindlasti registreerimisel teatada patsiendi telefoninumber, et oleks võimalik vajadusel patsient autoga/autost kohale kutsuda.
 
- Nakkustunnusteta patsiendil palume siseneda haigla fuajees asuvasse kontrollpunkti, mille läbides (kontrollitavad nakkustunnused puuduvad) suunatakse ta edasi vastavasse kabinetti (eriarsti vastuvõtt, uuringud, analüüsid).
 
- Nakkustunnusteta patsiendid ja need, kelle eelmise või üle-eelmise päeva Covid-19 proov on olnud negatiivne, pääsevad arsti suunamisel erakorralistele radioloogilistele ja muudele uuringutele läbi haigla fuajee kontrollpunkti tavalises korras tööpäeva jooksul.
 
Röntgenuuringud arsti saatekirjaga nakkustunnustega patsientidele tehakse etteregistreerimise korras  samal telefonil 5886 3313.
Eriolukorra nakkusohtliku patsiendi röntgenuuringud tehakse tööpäevadel EMO vastavas kohandatud ruumis.
Radioloogiliste uuringute infot võib küsida radioloogia klienditeenindajalt tel 43 52096 (E-R 8-16).
 
Registreerimisel palume kindlasti teatada, kas patsient tuleb ainult röntgenisse või ainult vereproovile või mõlemasse ning  patsiendi telefoninumber (võimaldab kokku leppida uuringu tegemise aja, koha ja vajadusel vereproovi andmise aja ning rakendatavad kaitsemeetmed).
 
Erakorraliste patsientide olemasolul, samuti röntgenruumi ja seadmete desinfektsiooni vajadusest tingituna (kestvus ca 30 min) on paratamatu mõningane ooteaeg (näiteks ootamine oma autos).
 
NB! Kopsuröntgeni tellimine ja tegemine nakkusohtlikule (palavik, köha, hingamisraskus) patsiendil enne Covid-19 testi tulemuste selgumist pole mõistlik ega reeglina ka vajalik, kuna oht levitada viirust enne selle diagnoosimist on väga suur. Covid-19 diagnoosi ega ravi seisukohast ei anna varane kopsuröntgen olulist tulemust.
 
2019-nCoV saatekiri Ühendlaborile
 
 
Mati Kallas
ambulatoorse ravi ja diagnostika kliiniku juht
tel 5342 8418

Pabersaatekirjad asenduvad digisaatekirjadega

https://www.haigekassa.ee/inimesele/arsti-ja-oendusabi/digisaatekiri

Ehhokardiograafilise leiu interpretatsioon

http://vmh.ee/public/EhhoKG_leiu_interpretatsioon.pdf

Füsioterapeutide ambulatoorsete vastuvõttude kokkuvõtted nüüdsest I-ESTERis

Alates 4. aprillist toimub muudatus Viljandi haiglasse füsioterapeudi ambulatoorsele teenusele saadetud patsientide kohta antavas tagasisides, et muuta selle käsitlemine mugavamaks ja kaasaegsemaks.
Kokkuvõtet teenuse kohta ei saadeta enam paberil, vaid füsioterapeudid sisestavad perearsti saatekirjaga ambulatoorsele teenusele pöördunud patsientidele osutatu I-ESTERi terviseloosse.
Pärast patsiendi iga füsioterapeudi külastust ilmub patsiendi haigusjuhtude alla uus rida. 

Viimase külastuse sissekanne sisaldab kokkuvõtet osutatud teenuse ning selle tulemuste kohta. Kokkuvõtet näete, kui vajutate protseduuride lingil. 
Kui vahetult pärast viimast külastust kokkuvõtet veel ei ole, siis on see koostamisel.
 
Kokkuvõte sisaldab ka teenuse osutamise kuupäevi, mis annab ülevaate käidud kordade arvust.
 
I-ESTERit puudutavates küsimustes pöörduge palun Viljandi haigla IT-teenistuse poole e-posti aadressil arvutiabi at vmh dot ee.
 

Aprillist muutub Viljandi haigla labori Mycoplasma pneumoniae antikehade testimise metoodika

 Alates 20. märtsist pakub Viljandi haigla labor võimalust tellida Mycoplasma pneumoniae vastaseid IgM, IgA ja IgG antikehasid eraldi, uuring tehakse ELISA meetodil.

 
Seni kasutatud komplemendi sadestusmeetodit M. pneumoniae  antikehadele (lühend S-aMypn) alates aprillist enam tellida ei saa (reagendi varasema lõppemise korral teavitame ootel olevate proovide tellijaid).
Metoodika muutuse põhjustab vajadus paremini interpreteeritava testi järele ning soov muuta testitulemused võrreldavaks teiste laborite omadega.
 
Seni kasutusel olnud komplemendi sadestusmeetodil antikehade tiitri moodustab kõigi M. pneumoniae vastaste antikehade summa, mis võib olla mõnikord diagnoosi kinnitamiseks ebapiisava täpsusega. Samuti on olnud juhuseid, kus patsiendi veres leiduvad autoantikehad (ANA jt.) põhjustavad mittespetsiifilise kõrge tiitri ja seeläbi valepositiivse uuringutulemuse. Sadestusmeetod sobibki eelkõige laste ning noorte täiskasvanute esmase ägeda infektsiooni korral, reinfektsioonide kahtluse puhul mitte.
 
Sarnaselt Chlamydia pneumoniae antikehade uuringule hakkame tegema Mycoplasma pneumoniae antikehade uuringuid 1 kuni 2 korda nädalas.
Analüüsimetoodika ja testsüsteem on samad kui Tartu ühendlaboril.

Mpneumoniae Ab_EIA
 
Lisainfo:
Ruth Männik, laboriarst
tel 435 2092
ruth.mannik@vmh.ee
 
 

Uuendused allergiapaneelide testimisel ja vastamisel

 Viljandi haigla labor annab teada, et seoses tootjapoolse allergiapaneelide testi arendusega on tõusnud selle tundlikkus. 


Hea uudisega kaasneb aga see, et väga madalat IgE antikehade taset (ühikut/ml) näeme nüüd sajandik või tuhandik-kohtadena nulli järel, millel pole diagnostilist väärtust. 

Et tellijat mitte tarbetult koormata, kirjutatakse labori infosüsteemi edaspidi tulemus väljendatuna ainult RAST- klassides 0-6 (mis varem asus vastuses võrdusmärgi järel). Kaasa saab paberil väljatrüki analüsaatorist.
 
Testi tegemine käib endiselt immunoblot meetodil.
 
Interpretatsiooni tabel ja paneelide koosseis.
 
Küsimuste korral helistage palun mikrobioloogia laborisse tel 435 2094.

Veebruarist muutub C.pneumoniae antikehade test

Viljandi haigla laboris vahetub veebruaris Chlamydophila pneumoniae (varasemas klassifikatsioonis Chlamydia pneumoniae) antikehade ELISA-testi tootja firma.
 
Testi asendamise põhjuseks on vajadus suurendada testi spetsiifilisust ning vähendada piirväärtuse piirkonda jäävate IgA testide tulemuste hulka.
 
Kasutusele tulev test on alates 2012. a septembrist töös Tartu ülikooli kliinikumi ühendlaboris. Seega muutuvad omavahel võrreldavamaks Viljandi haigla labori ja Tartu eriarstide poolt tellitud testide tulemused, väljendatuna samades ühikutes ja samade interpretatsiooni soovitustega.
 
Tellija jaoks on oluline muudatus  ainult interpretatsiooni soovitustes. 
C.pneumoniae vastaste antikehade uuringuid on endiselt võimalik tellida MEDIPOSTI kaudu elektroonselt.
 
Testi tootja soovitab tulemusi interpreteerida järgnevalt: 
 
C. pneumoniae vastased antikehad

IgMIgAIgG
semikvantitatiivnesemikvantitatiivnekvantitatiivne
Suhtarv <0,8 negatiivneSuhtarv <0,8 negatiivne<16 RU/ml negatiivne
Suhtarv 0,8...1,1 piirväärtusSuhtarv 0,8...1,1 piirväärtus≥16...<22 RU/ml piirväärtus
Suhtarv ≥1,1 positiivneSuhtarv ≥1,1 positiivne≥22 RU/ml positivne

Chlamydophila_pneumoniae_vastased_antikehad 

Lisainfo:
laboriarst/mikrobioloog Ruth Männik, tel 435 2092

Vereäige mikroskoopilisel uuringul võeti kasutusele uus lühend

Viljandi haigla labor annab teada, et alates 28. jaanuarist on vereäige mikroskoopilise uuringu (endine B-Hemo) uus lühend B-Smear-m.

Lisainfo:
laboriarst Anne Lemmik, tel 435 2091, 435 2090

Viljandi haigla labor määrab hinnangulise glomerulaarfiltratsiooni kiirust (eGRF) uue valemi abil

Alates 28. jaanuarist hakkab SA Viljandi Haigla labor väljastama hinnangulise glomerulaarfiltratsiooni kiiruse (eGRF) - varasem nimetus endogeenne kreatiniini kliirens -  tulemusi, mis on arvutatud MDRD valemi abil.

MDRD valemit soovitatakse  kasutada Cockroft-Gaulti valemi asemel. MDRD valemit kasutades pole vajalik arvestada patsiendi kaalu, piisab ainult vanusest.
MDRD valem töötati välja 1628 patsiendil MDRD uuringust (Modification of Diet in Renal Disease,1999).
GFR (ml/min/1,73m2) =175 x [seerumi/plasma kreatiniin (µmol/L) x 0,011312] -1,154
x[vanus] -0,203 x [0,742 kui patsient on naine]

MDRD valem on valideeritud suurel populatsioonil, mis hõlmas erinevate rasside esindajaid. Ei vaja arvutamiseks kehakaalu.
Viimasel kümnendil on maailmapraktikas rutiinne eGFR väljastamine koos iga seerumi/plasma kreatiniini määramisega. Täiskasvanutel eGFR MDRD- valemi järgi arvutatuna on saanud kuldseks standardiks.
MDRD valem töötati välja krooniliste neeruhaigete grupil ning seetõttu alahindab süstemaatiliselt GFR-i kõrgete väärtuste puhul.
Soovitav on interpreteerida eGFR väärtusi ≥60ml/min/1,73m2 ettevaatusega,
arvestades, et eGFR muutub ebatäpsemaks tõelise GFR suurenedes

Soovitada patsientidel mitte süüa liha 12 tundi enne proovi andmist eGFR määramiseks..
 Proov ei tohi olla hemolüütiline. Analüüs tuleks teostada 12 tunni jooksul alates proovivõtust.

Referentsväärtused
≥ 18 a ≥ 90mL/min/1,73m2 
Valemit ei saa kasutada laste GFR-i arvutamisel.

Staadium kirjeldus (GFR ml/min/1,73m2)
1 Neerukahjustus normaalse GFR-ga ≥ 90
2 Neerukahjustus kergelt vähenenud GFR-ga 60–89
3 Moodukalt vähenenud GFR 30–59
4 Tunduvalt vähenenud GFR 15–29
5 Neerupuudulikkus < 15

eGFR tulemus <60ml/min/1,73m2 patsiendil, kellel pole varem eGFR
määratud, tuleb kinnitada korduva testiga kahe nädala jooksul, et välistada ägedad GFR muutuse põhjused.
Kroonilise neeruhaiguse progressiooniks võib lugeda eGFR vähenemist
      >5 ml/min/1,73m2 võrra ühe aasta jooksul või >10 ml/min/1,73m2 võrra viie aasta jooksul
 

Lisainfo:
laboriarst Anne Lemmik, tel 435 2091, 435 2090